שרה בראון
בתבונה וברגישות. הספר "בטוב וברע" של נילי לנדסמן

שרה גיבורת נילי

30.5.10 2 תגובות שרה בראון התאהבה בספרה הרביעי של נילי לנדסמן "בטוב וברע" מכל הסיבות הנכונות