הגר סתת
בתמונה מסתתר אנטרקוט. מרקטו מעדנים

נאים השכנים בעיניה

01.5.10 תגובה אחת הגר סתת עברה להתגורר במתחם בזל והתאהבה בשכנה הבשלנית שלה - המעדנייה "מרקטו מעדנים"