shanaa

האמת היא שאנחנו בכלל לא רוצים שיהיה לנו הכל. אנחנו בסך הכל רוצים את החופש לנהל את חיינו באחריות ובשמחה. בסך הכל רוצים שתהיה לנו רוח גבית להשיג את המטרות שלנו. בסך הכל רוצים לפתוח את העיתון בבוקר ולראות שם כותרות שאפשר לבלוע מבלי להיחנק. בסך הכל רוצים גם קצת מזל.