בהצלחה חמודים של אמא שלכם. 1 בספטמבר הגיע
בהצלחה חמודים של אמא שלכם. 1 בספטמבר הגיע

 

ולמבוגרים שמאחור: שתהיה שנה עם בשורות טובות, רוחות חדשות, רעננה ואמיצה, כמו שמגיע לכולנו.