עכשיו, אחרי שאישר משרד התקשורת את הכנסת האייפדים לישראל אפשר בכיף להתחיל לחלום על היום שאולי גם לנו יהיה אחד ובעיקר להמשיך לקלל בנחת את אלה שכבר יש להם. והנה, אזרח אמריקאי התנדב להעביר הדרכה לכל תושבי ישראל שטרם התנסו בפלא האייפדי. ההדרכה בשפה החתולית. בהצלחה.