הפריים היומי 183

שפם – הכוח הקוסמי שמניע את העולם.