איור של Laurie J Proud
איור של Laurie J Proud

בחזה זקוף.