הפריים היומי 150

כמו תמיד בראשון: אורזים כדי לא לחזור.