תמונה של Kristina Hrabetová, תכנון של Atelier SAD
תמונה של Kristina Hrabetová, תכנון של Atelier SAD

ניצול חלל.