עבודה של Daniel Arsham
עבודה של Daniel Arsham

מסכנות הקפיטליזם.