עבודה של Eric Lacorbeille
עבודה של Eric Lacorbeille

קטע, לנו היא דווקא השאירה בעיות דימוי עצמי. כל אחד והחבילה שלו.