תכנון של משרד Stelle ארכיטקטים
תכנון של משרד Stelle ארכיטקטים

אמבטיה על החוף, ברור, אלא איפה?