הפריים היומי 109

מסיימים את חג האורים עם כרטיס חנוכה שמח שמעניק כבוד למגזר.