מתוך Architectural Digest, תכנון של סאלי סירקין לואיס
מתוך Architectural Digest, תכנון של סאלי סירקין לואיס

ספקטרום.