הפריים היומי 98

אוריאו’ז בגוון פסטל. מישהו שוב פרץ לנו לחלומות. (מכאן)