עבודה של Felt & Wire
עבודה של Felt & Wire

לפעמים זה נעשה צפוף.