חיתוכי נייר של Sarah Illenberger
חיתוכי נייר של Sarah Illenberger

עפים קשות על פתק חתיכת החמאה.