הפריים היומי 76

בשביל אחת כזו שווה לחתוך את האוזן.