הפריים היומי #71

תחפושת Halloween לתלמידי תולדות אמנות.