צילום של Johann Darcel
צילום של Johann Darcel

מפליגים לעבר החגים.