הפריים היומי #24

בדיוק תלינו עוד אהיל בסלון שלנו בטרייבקה. איך?

[תמונות נוספות כאן]