הפריים היומי #22

ארוחת הצהריים היתה הכי לא מספקת. בדרך לחתוך עוד לחם, לבושים בהתאם.