מצד אחד עוגיות, מצד שני פנטון
מצד אחד עוגיות, מצד שני פנטון

צירוף שאי אפשר לפשל איתו.